Charlie Munger - the GOAT inom multidisciplinärt tänkande 🐐

Tankar
Multidiciplinärt
Kunskap
Mentala modeller
Poor Charlie’s almanack har påverkat hur jag tänker, här är några reflektioner på hur mitt tankesätt förändrats
Author

Jakob Johannesson

Published

February 25, 2024


Bli kär i processen och lita på att resultaten kommer

Förr tänkte jag alltid att jag går till gymmet för att bli stark, stor och för att jag förväntar mig att jag ska bli det av att gymma. Jag hade en förväntan på att gymmet skulle ge resultat, gärna ganska snabbt, eftersom att jag hela tiden behövde samla energi för att ens ta mig dit.

Jag har ingen förväntan på att ett enskilt pass eller två kommer att ge så mycket resultat, utan jag är kär i processen.

Nu tänker jag inte så alls, nu tänker jag att gym och löpning och alla andra grejer är en del av mig, oavsett vad det ger. Jag vet att jag kommer att få ut bra effekter på långsikt, men det krävs ingen kraftsamling för att gå dit eller för att gå ut och springa. Det är ju den jag är, det är som att gå ut i trädgården på baksidan av huset, det är inga konstigheter, det är en annan miljö, men det är en del av dig med. Jag har ingen förväntan på att ett enskilt pass eller två kommer att ge så mycket resultat, utan jag är kär i processen.

Förr var det vanligt att jag gav upp, resultaten kom för långsamt, speciellt då det ofta blir en platå av gymmet efter ett par månader när grundstrykan är på plats.


Ett annat sätt som jag tänker annorlunda är hur jag ser på kunskap och förståelse. Förr var det en ostrukturerad process där jag lyssnade på läraren, alla orden for förbi huvudet och jag försökte fånga bara det som var absolut viktigast för att förstå vad läraren ville ha. Jag samlade på information utan att strukturera den på något sätt eller att associera den till något som jag redan kan. Varje informationspunkt ansåg jag var en takeaway från lektionen var en fritt flytande materia som var i endast kopplade på att den var inlärd under lektion x inom ämnet y.

Jag försökte fånga bara det som var absolut viktigast för att förstå vad läraren ville ha

Det är helt fel sätt att tänka på. Istället är det bättre att tänka med hjälp av mentala modeller, där du har ett ämne och har hela den säcken öppen under en lektion och är reda att suga i dig allt som sägs som ligger inom området som föreläsningen handlar om. På så sätt kommer du att mycket snabbt bygga mentala modeller inom ett område och det blir mycket lättare att se när det dyker upp hål i nätet av information. Med hjälp av den mentala modellen kan du också ställa relevanta frågor.

“Array facts on theory structures answering the question why” – Charlie Munger, The Psychology of Human Misjudgment

Charlie Munger

Ett mindre elegant sätt att säga något liknande är att säga:

Associera den nya informationen med befintlig information som du redan kan

Processen kan beskrivas genom att man jobbar hela tiden med att associera den nya informationen med befintlig information som du redan kan. Ibland krävs det att du skapar helt nya öar av information, eftersom att du kan ingenting om det som du undersöker, men helst vill du skapa en relation till något du kan.

Det nya tankesättet är också mycket roligare, du kan prata med personer som du inte alls förstår och kan lägga pusslet för var de pratar om. Du kan snabbt förstå om de har greppat området eller om det finns mycket osäkerhet. Tack Charlie Munger för din visdom!

Källor

Charlie Munger, The Psychology of Human Misjudgment