Aktiecase Avtech

aktieanalys
bolagsanalys
aktiecase
avtech
flygplan
Ett intressant aktiecase! Mitt största innehav för en anledning, läs här varför
Author

Jakob Johannesson

Published

December 30, 2023


Note

Tänk på att investeringar alltid innebär ett risktagande. Gör alltid din egen analys innan eventuell handel. Jag tar inget ansvar för vad ni väljer att göra med denna information.

Bakgrund

Avtech är en underleverantör till flygbranschen som säljer optimeringstjänster för att utnyttja väder och vind i syfte att minska bränsle. Bolaget grundades 1988 initalt som ett konsultbolag och tranformerades runt år 2011 till det tjänstebolag som det är idag. 2011 skapades tjänsten Aventus och 2014 signades ett stort kontrakt med Southwest Airlines vilket gav bolaget luft under vingarna. Sedan 2014 har det gått långsamt och börsen tappade tålamodet i bolaget, branschen är väldigt seg och säljcyklerna är väldigt långa. En kräftgång i aktiekursen påbörjades, Avtech var länge olönsamt och som grädde på mosen så kom nådastöten med pandemi precis i samma veva som den nya produkten ClearPath rullades ut.

Sedan 2011 har bolaget varit på First North. Huvudkontoret är i Kista, Stockholm. VD är David Rytter sedan 2020, tidigare var han teknikchef på Avtech. Bolaget styrs av styrelsen som besitter de flesta rösterna.

Kort om bolaget

Avtech är ett litet bolag, med en omsättning på blyga 26 miljoner och en vinst på 8.4 miljoner. Börsvärdet är 223 miljoner, med en nettokassa på 21 miljoner. Under året har bolaget växt med 33 procent, vinsten har ökat med 90 procent, främst drivet av en operationell hävstång. Avtech har 7 kunder som tillsammans har 1480 flygplan, under året har ca 200 flygplan tillkommit. Största kunden är Southwest Airlines med sina ~780 flygplan, ännu har inte Southwest inte köpt ClearPath, men ledningen tror att det finns goda möjligheter att sälja den tjänsten också. Snittintäkten per flygplan är ca 20 tkr per år, vilket har ökat med 14 procent under året. Fler flygplan som har fler tjänster leder till högre snittintäkt per flygplan, detta kan jämföras med ARPU.

Unit economics: Baserat på den studie som Avtech skapat tillsammas med Norwegian sparas det 15k-10k ton CO2, där 1 ton jetbränsle kan översättas till ca 3,16 ton CO2. Ett ton jetbränsle kostar ca 7026 SEK. Vi räknar med att Avtech och Norwegian är optimistiska i sina kalkyler och tar 10k CO2 i sina besparingar, det blir 3165 ton jetbränsle.

\[ Besparingar=Sparat\ Bränsle*Pris\ Per\ Ton=3165*7026=22\ MKR \]

Besparingen blir då 22 miljoner för Norwegian som har en flotta på 70 flygplan runt år 2020. Norwegians kontrakt är inte känt, men vi kan gissa att det är ca 26 tkr per flygplan och år, då bidrar Norwegian med 1,82 miljoner per år till omsättningen för Avtech.

\[ RETURN\ ON \ INVESTMENT = \frac{22\ MKR}{1.82\ MKR}= 12 \]

ROI är 12x för Norwegian genom att använda Avtechs tjänster. Detta bekräftas även av ledning och styrelse, men eftersom Avtech är ett litet bolag är det svårt att sätta press på sina kunder att betala mer.

Tip

Den 8e januari 2024 signade SAS Group för att köpa ClearPath. 6000 ton co2 beräknas besparas och därmed är ROI mellan 5,3x-4,1x för SAS.

Note

Uppdatering den 15e maj 2024: $39M (415M SEK) är den totala besparingen som Avtech gör genom sina tjänster för sina kunder på årsbasis, vilket är att jämföra med dagens omsättning på ca 30M, det är en genomsnittlig ROI på 15x

Värdering

Avtech handlas idag till P/E 26,6 och EV/EBIT 24. Då Avtech länge gick med förlust så kvitttas dessa förluster fortfarande för Avtech och EBIT går då direkt ner till sista raden. Under Q1 2023 uppgick det till 63 miljoner, därmed kommer Avtech att redovisa sitt rörelseresultat som vinst tills denna summa är kvittat, vilket lär vara någon gång under 2025-2027 beroende på hur utvecklingen går.

David Rytter har under ett år, sedan Q4 2022, kommunicerat att det en stor orderbok som bolaget har, med ca 1500 flygplan som kommer från både low-cost och även nu legacy flygbolag. Under 2023 var det ingen dans på rosor, för den som räknade med att det skulle gå snabbt blev året en besvikelse med ca 200 flygplan som tog sig från orderboken till att faktiskt bli betalande kunder. Samtidigt är det ingen som har churnat utan det är tvärtom, det är många kunder som har förnya sina kontrakt.

Börsdata - Avtech R12 Q3 2023

Base Case

I ett base case räknar vi med att helåret 2023 landar på 27,5 miljoner i omsättning och 9,5 miljoner i vinst. Under 2024 räknar vi med att verksamheten tuggar på i samma takt som under 2023, Avtech lyckas få in 200 nya flygplan och ARPU ökar till 22,8 tkr. Omsättningen ökar då till 35,8 mkr, kostnaderna som kommunicerats att de ska öka räknar vi ökar till 22 miljoner från dagens 18 miljoner. Vinsten på helåret 2024 blir 13,8 miljoner. Vinst per aktie blir 0.24 SEK vilket ger oss P/E 16,3 på 2024E vinsten, beräknat på dagens kurs 4 SEK.

Drar vi ut det ett år till och räknar med något liknande ökar omsättning till 42 miljoner och 16 miljoner i vinst, det blir P/E 12 för helåret 2025E. Beräknat på dagens kurs 4 SEK. Vad är en rättvis värdering för ett sådant bolag? Sätt ett P/E på 27, då finns det en uppsida på 66 procent på ett år och 125 procent på två år. En aktie är då värd 6.6 SEK om ett år och 9 SEK om två år.

Bear Case

Ett tråkigt scenario vore om orderboken stannar kvar som orderbok, ARPU stannar kvar på drygt 20k flygplanet och kostnaderna ökar. Omsättningen ökar med 11 procent till 30 miljoner, kostnaderna ökar till 22,5 miljoner och vinsten per aktie blir blygsamma 0.12 för helåret 2024E. P/E för bolaget minskar till att bara vara 20 istället för dagens runt 27. P/E på helåret 2024E blir då 30 och då ska bolaget värderas ned med 33 procent, en aktie är då värd 2,66 SEK.

Går det att ha en mer negativt scenario? Ja, absolut det går, men det som motverkar riktigt dåliga utfall är långa kontrakt, låga kostnader och nettokassan som bolaget har. Ytterligare en pandemi eller liknanade scenario finns förstås alltid där. Finns det en risk för churn? Ja det finns alltid en risk för att Avtech tappar sina kunder, men unit economics talar emot det. Det har historiskt skett främst när flygbolagen gör omstruktureringar, som vi nyligen har sett i fallet SAS under 2023.

Bull Case

Säg att det mesta klaffar, vad händer då? I ett bull case kan mycket ske: Southwest signar upp sig på Clearpath och ökar ARPU till 28 TKR, Ryan Air signar upp sig med sina 623 flygplan, kapitalstukturen blir bättre och mer aktieägarvänlig, EU instiftar att flygbolag inte ska få utsläppsrätter längre, David Rytter lyckats med det han fokuserar på och orderboken slukas. Vi tar det lugnt och räknar med att Avtech flyger vidare och inget extremt händer, trots det finns en chans att det sker.

Vi räknar med att 2024 bjuder på 300 flygplan från orderboken och snittinsäkten närmar sig det som Volaris idag betalar ~28 TKR per flygplan och år. I slutet av 2024 räknar vi med 24,3 TKR i snitt. Omsättningen ökar med 51 procent på ett år och vinsten blir 0,35 SEK per aktie. Avtech handlas då till 11,4x vinsten på helåret 2024. Rättvist P/E är 30, med en liten rabatt mot sina peers och då värderas en aktie till 10.5 SEK.

Blickar vi mot 2025 fortsätter ARPU att öka och når 28 TKR per flygplan och år. Antalet flygplan ökar till 2400 och vinst per aktie är 0,57 SEK. Rättvis värdering för en aktie är P/E 33 i linje med CTT systems, en aktie är då värd 18,8 SEK.

Sammanfattning

Avtech är ett litet bortglömt first north bolag som drabbades hårt av pandemin, men har sedan dess lyckats hitta en stark lönsamhet genom sin operativa hävstång. Initalt ser det dyrt ut, men med lite kärlek och förståelse av verksamheten går det att se att Avtech har en fin potential inom sin nisch. Unit economics för bolaget är tydliga och kunderna är glada.

Värderingen för Avtech är relativt låg, i det huvudsakliga scenario borde en aktie vara värderad till 6,6 SEK om ett år och 9 SEK om två år. Nedsidan är begränsad då balansräkningen är stark och kontrakten med kunderna är löpande över fler år.

Tip

Jag äger aktier i Avtech. Gör din egen analys och dela den gärna med mig, speciellt om den är konstruktivt kritisk!

Interaktiv värdering

#| standalone: true
#| layout-nrow: 1
#| viewerHeight: 797

from io import StringIO
from pathlib import Path
from os.path import dirname
import pickle as pkl
from shiny import App, render, ui, Inputs, Outputs, Session
import pandas as pd

appdir = Path(__file__).parent

app_ui = ui.page_fluid(

  ui.layout_sidebar(
    ui.sidebar(
    ui.h2("Avtech"),
    ui.input_slider("revenue_yearx1", "Omsättningstillväxt år 1", min=10, max=100, value=54),
    ui.input_slider("profit_marginx1", "Vinstmarginal år 1", min=10, max=60, value=40),
    ui.input_slider("fair_value", "Fair value P/E år 1", min=5, max=50, value=25),
    ui.input_numeric("aktiekurs", "Aktiekurs", value=4.25),
    ui.input_slider("cagr_years", "Unika antal år i CAGR", min=2, max=6,value=5),
    ui.input_switch("recent_year", "Räkna med R12 i CAGR?", False),
    ui.input_numeric("antal_aktier", "Antal aktier miljoner", value=56.5)
  ),
  ui.layout_column_wrap(ui.value_box(
      "Potentiell uppsida",
      ui.output_text("potential"),
      "",
      theme="bg-gradient-indigo-purple"
    ),
    ui.value_box( 
      "CAGR Revenue",
      ui.output_text("calculate_cagr"),
      ui.output_text("kpi_pe"),
      theme="bg-gradient-indigo-blue",
      full_screen=True,
    ),
    ui.value_box(
      "Estimated Intrinsic Value",
      ui.output_text("potentialkurs"),
      "",
      theme="bg-gradient-indigo-green"
    )),
  ui.layout_column_wrap(ui.output_table("main_table")))
)


def server(input: Inputs, output: Outputs, session: Session):
  
  @output
  @render.text
  def calculate_cagr():
    with open(appdir / "yeardata_long.csv", "r") as file:
      data = file.read()
    df = pd.DataFrame([x.split(',') for x in data.split('\n')])
    df.columns = df.iloc[0]
    df = df.drop(df.index[0])
    df = df.reset_index(drop=True)
    df = pd.DataFrame(df)
    
    # Load the data into a DataFrame
    
    # Filter for 'Net Sales' and 'growthCalcType' 0
    filtered_df = df[(df['name'] == 'Net Sales_0')]
    
    
    # Sort by year
    sorted_df = filtered_df.sort_values(by='period.year', ascending=False)
    
    # Remove the most recent observation if required
    if input.recent_year():
      sorted_df = sorted_df.iloc[0:]
      temp=0
    else:
      sorted_df = sorted_df.iloc[1:]
      temp=1
    
    
    # Select the five most recent years
    recent_df = sorted_df.head(input.cagr_years()-temp)

    
    # Calculate CAGR
    final_value = pd.to_numeric(recent_df.iloc[0]['value']) # Value in the most recent year
    initial_value = pd.to_numeric(recent_df.iloc[-1]['value']) # Value in the earliest year of the selected range
    years = recent_df['period.year'].nunique()-1 # Number of unique years
    #return recent_df
    cagr = ((final_value / initial_value) ** (1/years)) - 1
    return str(round(cagr*100,1))+"%"  def embedded_csv():
    with open(appdir / "yeardata.csv", "r") as file:
      data = file.read()
    df = pd.DataFrame([x.split(',') for x in data.split('\n')])
    if len(df.columns>=6):
      df=df.iloc[:, [0,5,6,7,8,9,11]] # REVENUE, 2018-2023
    
    df.columns = df.iloc[0]
    df = df.drop(df.index[0])
    df = df.reset_index(drop=True)
    df = df.drop(df.index[12])
    df['2024E'] = ""
    #df['2025E'] = None
    df.at[0, '2024E'] = pd.to_numeric(str(1+(input.revenue_yearx1()/100)))* pd.to_numeric(df.at[0, 'Q2 2023'])
    df.at[1, '2024E'] = (pd.to_numeric(df.at[0, '2024E'])/pd.to_numeric(df.at[0, 'Q2 2023'])-1)*100
    df.at[8, '2024E'] = input.profit_marginx1()
    df.at[6, '2024E'] = round(input.profit_marginx1()/100*df.at[0, '2024E'],1)
    df.at[10, '2024E'] = round(input.aktiekurs()*input.antal_aktier()/df.at[6, '2024E'],1)

    #df.at[0, '2025E'] = pd.to_numeric(str(1+(input.revenue_yearx2()/100)))* pd.to_numeric(df.at[0, '2024E'])
    return df  @output
  @render.table
  def main_table():
    df=embedded_csv()
    return df
  
  @output
  @render.text
  def kpi_pe():
    df=embedded_csv()
    cagr_year=input.cagr_years()
    out=df.columns[-(cagr_year+1):].tolist()
    if input.recent_year():
      out=out[:-1] # Tar bort 2024
      temp=0
    else:
      out=out[:-1] # Tar bort 2024
      out=out[:-1] # Tar bort 2023
      temp=1
    #out=out[:-1] # Tar bort 2024E ur kalkylen
    #out=out[:-] # Tar bort 2024E ur kalkylen
    one=out[0] 
    two=out[cagr_year-(1+temp)]
    output="Mellan "+one+" och "+two
    return output
  
  @output
  @render.text
  def potentialkurs():
    df=embedded_csv()
    upside = input.fair_value()/df.at[10, '2024E']
    formating=upside*input.aktiekurs()
    return str(round(formating,1))+" SEK"
  
  @output
  @render.text
  def potential():
    df=embedded_csv()
    aktiekurs = input.aktiekurs()
    upside = input.fair_value()/df.at[10, '2024E']
    fair_value= input.aktiekurs()*upside
    formating=round(pd.to_numeric((upside-1)*100),1)
    return str(formating)+"%"


app = App(app_ui, server)## file: yeardata.csv
,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022,Q1 2023,Q2 2023
Revenue,12.1,8.7,8.3,10.4,12.5,15.5,12.2,11.8,21.4,,23.9
Revenue Y-Y %,17.5,-28.1,-4.6,25.3,20.2,24.0,-21.3,-3.3,81.4,,41.4
P/S,32.3,39.3,24.8,19.4,13.2,9.2,7.6,15.2,9.3,6.9,8.0
Operating income,-5.6,-13.0,-11.5,-3.5,-1.9,0.8,-2.0,-1.4,6.1,6.8,7.5
Operating margin,-46.3,-149.4,-138.6,-33.6,-15.2,5.2,-16.4,-11.9,28.5,30.1,31.4
EV/EBIT,-61.9,-24.0,-15.7,-51.9,-78.8,161.3,-40.0,-121.0,30.4,20.5,23.0
Earnings,-5.7,-13.0,-11.5,-3.5,-1.9,0.8,-2.0,-1.4,6.1,6.8,7.5
Earnings Y-Y %,45.2,-128.1,11.5,69.6,45.7,142.1,-350.0,30.0,535.7,423.1,212.5
Profit margin,-47.1,-149.4,-138.6,-33.6,-15.2,5.2,-16.4,-11.9,28.5,30.1,31.4
Earnings/share,-0.1,-0.2,-0.2,-0.1,-0.0,0.0,-0.0,-0.0,0.1,0.1,0.1
P/E,-68.6,-26.3,-17.9,-57.8,-87.2,178.7,-46.0,-128.7,32.8,22.8,25.4
PEG,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1.3,0.0,0.0,0.1,0.0,0.1

## file: yeardata_long.csv
,companyId,kpiId,growthCalcType,period.year,period.label,name,datetime,value
0,264,53,1,2016,2016,Revenue_1,2023-07-06 17:42:57.128057,-4.5977
1,264,2,1,2020,2020,P/E_1,2023-09-27 20:26:39.336161,-125.7633
2,264,2,0,2022,2022,P/E_0,2023-09-27 20:26:39.336161,32.78
3,264,30,1,2014,2014,Profit margin_1,2023-09-27 20:26:39.336161,53.346
4,264,29,1,2014,2014,Operating margin_1,2023-09-27 20:26:39.336161,50.8564
5,264,53,1,2020,2020,Revenue_1,2023-07-06 17:42:57.128057,-21.2903
6,264,56,0,2018,2018,Earnings_0,2023-09-27 20:26:39.336161,-1.9
7,264,3,0,2021,2021,P/S_0,2023-09-27 20:26:39.336161,15.22
8,264,53,0,2023,Q1 2023,Revenue_0,2023-07-06 17:42:57.128057,22.6
9,264,19,1,2023,Q2 2023,PEG_1,2023-09-27 20:26:39.336161,-73.3781
10,264,2,0,2023,Q1 2023,P/E_0,2023-07-06 17:42:57.128057,22.84
11,264,10,0,2022,2022,EV/EBIT_0,2023-09-27 20:26:39.336161,30.38
12,264,19,0,2020,2020,PEG_0,2023-09-27 20:26:39.336161,0.0
13,264,30,0,2018,2018,Profit margin_0,2023-09-27 20:26:39.336161,-15.2
14,264,30,1,2022,2022,Profit margin_1,2023-09-27 20:26:39.336161,340.2647
15,264,3,0,2017,2017,P/S_0,2023-09-27 20:26:39.336161,19.44
16,264,19,0,2022,2022,PEG_0,2023-09-27 20:26:39.336161,0.06
17,264,6,1,2017,2017,Earnings/share_1,2023-09-27 20:26:39.336161,69.6078
18,264,19,1,2020,2020,PEG_1,2023-09-27 20:26:39.336161,0.0
19,264,3,1,2020,2020,P/S_1,2023-09-27 20:26:39.336161,-17.8264
20,264,30,1,2018,2018,Profit margin_1,2023-09-27 20:26:39.336161,54.8345
21,264,30,0,2023,Q2 2023,Profit margin_0,2023-09-27 20:26:39.336161,31.38
22,264,30,1,2017,2017,Profit margin_1,2023-09-27 20:26:39.336161,75.7106
23,264,6,0,2021,2021,Earnings/share_0,2023-09-27 20:26:39.336161,-0.03
24,264,29,0,2014,2014,Operating margin_0,2023-09-27 20:26:39.336161,-46.28
25,264,19,0,2015,2015,PEG_0,2023-09-27 20:26:39.336161,0.0
26,264,56,0,2015,2015,Earnings_0,2023-09-27 20:26:39.336161,-13.0
27,264,10,1,2014,2014,EV/EBIT_1,2023-09-27 20:26:39.336161,-653.5475
28,264,53,1,2018,2018,Revenue_1,2023-07-06 17:42:57.128057,20.1923
29,264,3,0,2018,2018,P/S_0,2023-09-27 20:26:39.336161,13.24
30,264,53,0,2023,Q2 2023,Net Sales_0,2023-09-27 20:26:39.336161,23.9
31,264,19,1,2015,2015,PEG_1,2023-09-27 20:26:39.336161,0.0
32,264,2,0,2015,2015,P/E_0,2023-09-27 20:26:39.336161,-26.29
33,264,55,1,2017,2017,Operating income_1,2023-09-27 20:26:39.336161,69.5652
34,264,10,0,2016,2016,EV/EBIT_0,2023-09-27 20:26:39.336161,-15.69
35,264,53,0,2021,2021,Net Sales_0,2023-09-27 20:26:39.336161,11.8
36,264,19,1,2022,2022,PEG_1,2023-09-27 20:26:39.336161,0.0
37,264,2,1,2018,2018,P/E_1,2023-09-27 20:26:39.336161,-50.7772
38,264,53,0,2015,2015,Revenue_0,2023-07-06 17:42:57.128057,8.7
39,264,30,0,2023,Q1 2023,Profit margin_0,2023-07-06 17:42:57.128057,30.09
40,264,3,1,2022,2022,P/S_1,2023-09-27 20:26:39.336161,-38.6177
41,264,10,0,2021,2021,EV/EBIT_0,2023-09-27 20:26:39.336161,-121.0
42,264,55,1,2015,2015,Operating income_1,2023-09-27 20:26:39.336161,-132.1429
43,264,56,1,2018,2018,Earnings_1,2023-09-27 20:26:39.336161,45.7143
44,264,6,1,2015,2015,Earnings/share_1,2023-09-27 20:26:39.336161,-105.3571
45,264,55,1,2022,2022,Operating income_1,2023-09-27 20:26:39.336161,535.7143
46,264,19,0,2023,Q2 2023,PEG_0,2023-09-27 20:26:39.336161,0.12
47,264,53,0,2018,2018,Revenue_0,2023-07-06 17:42:57.128057,12.5
48,264,3,1,2023,Q1 2023,P/S_1,2023-07-06 17:42:57.128057,-21.4514
49,264,3,1,2015,2015,P/S_1,2023-09-27 20:26:39.336161,21.5298
50,264,56,0,2021,2021,Earnings_0,2023-09-27 20:26:39.336161,-1.4
51,264,53,1,2021,2021,Revenue_1,2023-07-06 17:42:57.128057,-3.2787
52,264,19,0,2016,2016,PEG_0,2023-09-27 20:26:39.336161,0.0
53,264,30,0,2017,2017,Profit margin_0,2023-09-27 20:26:39.336161,-33.65
54,264,10,0,2020,2020,EV/EBIT_0,2023-09-27 20:26:39.336161,-39.98
55,264,10,1,2021,2021,EV/EBIT_1,2023-09-27 20:26:39.336161,-202.6563
56,264,10,1,2023,Q1 2023,EV/EBIT_1,2023-07-06 17:42:57.128057,-76.7
57,264,10,0,2014,2014,EV/EBIT_0,2023-09-27 20:26:39.336161,-61.92
58,264,19,0,2017,2017,PEG_0,2023-09-27 20:26:39.336161,0.0
59,264,10,0,2023,Q1 2023,EV/EBIT_0,2023-07-06 17:42:57.128057,20.53
60,264,3,1,2014,2014,P/S_1,2023-09-27 20:26:39.336161,332.811
61,264,6,0,2015,2015,Earnings/share_0,2023-09-27 20:26:39.336161,-0.23
62,264,6,0,2014,2014,Earnings/share_0,2023-09-27 20:26:39.336161,-0.11
63,264,30,0,2022,2022,Profit margin_0,2023-09-27 20:26:39.336161,28.5
64,264,6,1,2022,2022,Earnings/share_1,2023-09-27 20:26:39.336161,532.0
65,264,30,1,2019,2019,Profit margin_1,2023-09-27 20:26:39.336161,133.9539
66,264,56,1,2016,2016,Earnings_1,2023-09-27 20:26:39.336161,11.5385
67,264,6,0,2016,2016,Earnings/share_0,2023-09-27 20:26:39.336161,-0.2
68,264,30,1,2020,2020,Profit margin_1,2023-09-27 20:26:39.336161,-417.6322
69,264,29,1,2017,2017,Operating margin_1,2023-09-27 20:26:39.336161,75.7106
70,264,56,1,2015,2015,Earnings_1,2023-09-27 20:26:39.336161,-128.0702
71,264,19,1,2016,2016,PEG_1,2023-09-27 20:26:39.336161,0.0
72,264,2,0,2017,2017,P/E_0,2023-09-27 20:26:39.336161,-57.83
73,264,2,1,2022,2022,P/E_1,2023-09-27 20:26:39.336161,125.4596
74,264,30,0,2021,2021,Profit margin_0,2023-09-27 20:26:39.336161,-11.86
75,264,53,0,2017,2017,Revenue_0,2023-07-06 17:42:57.128057,10.4
76,264,19,1,2021,2021,PEG_1,2023-09-27 20:26:39.336161,0.0
77,264,10,1,2017,2017,EV/EBIT_1,2023-09-27 20:26:39.336161,-230.9462
78,264,53,0,2020,2020,Revenue_0,2023-07-06 17:42:57.128057,12.2
79,264,10,0,2017,2017,EV/EBIT_0,2023-09-27 20:26:39.336161,-51.94
80,264,56,1,2023,Q2 2023,Earnings_1,2023-09-27 20:26:39.336161,212.5
81,264,10,1,2023,Q2 2023,EV/EBIT_1,2023-09-27 20:26:39.336161,-65.5315
82,264,56,0,2023,Q2 2023,Earnings_0,2023-09-27 20:26:39.336161,7.5
83,264,30,1,2016,2016,Profit margin_1,2023-09-27 20:26:39.336161,7.2752
84,264,53,1,2022,2022,Revenue_1,2023-07-06 17:42:57.128057,81.3559
85,264,53,0,2021,2021,Revenue_0,2023-07-06 17:42:57.128057,11.8
86,264,2,0,2016,2016,P/E_0,2023-09-27 20:26:39.336161,-17.88
87,264,3,0,2023,Q1 2023,P/S_0,2023-07-06 17:42:57.128057,6.87
88,264,3,0,2016,2016,P/S_0,2023-09-27 20:26:39.336161,24.77
89,264,3,1,2023,Q2 2023,P/S_1,2023-09-27 20:26:39.336161,-21.114
90,264,53,1,2020,2020,Net Sales_1,2023-09-27 20:26:39.336161,-21.2903
91,264,53,1,2019,2019,Revenue_1,2023-07-06 17:42:57.128057,24.0
92,264,10,0,2023,Q2 2023,EV/EBIT_0,2023-09-27 20:26:39.336161,23.03
93,264,10,0,2015,2015,EV/EBIT_0,2023-09-27 20:26:39.336161,-23.97
94,264,56,0,2016,2016,Earnings_0,2023-09-27 20:26:39.336161,-11.5
95,264,29,0,2015,2015,Operating margin_0,2023-09-27 20:26:39.336161,-149.43
96,264,55,0,2019,2019,Operating income_0,2023-09-27 20:26:39.336161,0.8
97,264,6,0,2023,Q2 2023,Earnings/share_0,2023-09-27 20:26:39.336161,0.13
98,264,6,0,2017,2017,Earnings/share_0,2023-09-27 20:26:39.336161,-0.06
99,264,56,0,2022,2022,Earnings_0,2023-09-27 20:26:39.336161,6.1
100,264,30,0,2019,2019,Profit margin_0,2023-09-27 20:26:39.336161,5.16
101,264,55,0,2016,2016,Operating income_0,2023-09-27 20:26:39.336161,-11.5
102,264,6,1,2014,2014,Earnings/share_1,2023-09-27 20:26:39.336161,83.6972
103,264,29,0,2019,2019,Operating margin_0,2023-09-27 20:26:39.336161,5.16
104,264,53,1,2023,Q2 2023,Net Sales_1,2023-09-27 20:26:39.336161,41.4201
105,264,3,1,2016,2016,P/S_1,2023-09-27 20:26:39.336161,-36.9335
106,264,2,0,2018,2018,P/E_0,2023-09-27 20:26:39.336161,-87.2
107,264,2,1,2019,2019,P/E_1,2023-09-27 20:26:39.336161,304.9529
108,264,55,0,2023,Q1 2023,Operating income_0,2023-07-06 17:42:57.128057,6.8
109,264,3,1,2018,2018,P/S_1,2023-09-27 20:26:39.336161,-31.9052
110,264,6,0,2020,2020,Earnings/share_0,2023-09-27 20:26:39.336161,-0.04
111,264,53,0,2022,2022,Net Sales_0,2023-09-27 20:26:39.336161,21.4
112,264,53,1,2014,2014,Net Sales_1,2023-09-27 20:26:39.336161,17.4757
113,264,56,1,2017,2017,Earnings_1,2023-09-27 20:26:39.336161,69.5652
114,264,53,0,2019,2019,Revenue_0,2023-07-06 17:42:57.128057,15.5
115,264,6,1,2019,2019,Earnings/share_1,2023-09-27 20:26:39.336161,141.1765
116,264,10,1,2018,2018,EV/EBIT_1,2023-09-27 20:26:39.336161,-51.7751
117,264,56,1,2019,2019,Earnings_1,2023-09-27 20:26:39.336161,142.1053
118,264,55,0,2015,2015,Operating income_0,2023-09-27 20:26:39.336161,-13.0
119,264,55,0,2022,2022,Operating income_0,2023-09-27 20:26:39.336161,6.1
120,264,6,1,2023,Q1 2023,Earnings/share_1,2023-07-06 17:42:57.128057,421.7391
121,264,29,0,2023,Q1 2023,Operating margin_0,2023-07-06 17:42:57.128057,30.09
122,264,53,1,2021,2021,Net Sales_1,2023-09-27 20:26:39.336161,-3.2787
123,264,2,1,2023,Q1 2023,P/E_1,2023-07-06 17:42:57.128057,-76.1207
124,264,29,1,2021,2021,Operating margin_1,2023-09-27 20:26:39.336161,27.6276
125,264,30,1,2021,2021,Profit margin_1,2023-09-27 20:26:39.336161,27.6276
126,264,30,0,2014,2014,Profit margin_0,2023-09-27 20:26:39.336161,-47.11
127,264,29,1,2023,Q1 2023,Operating margin_1,2023-07-06 17:42:57.128057,228.651
128,264,30,1,2015,2015,Profit margin_1,2023-09-27 20:26:39.336161,-217.2034
129,264,3,1,2017,2017,P/S_1,2023-09-27 20:26:39.336161,-21.5099
130,264,2,0,2023,Q2 2023,P/E_0,2023-09-27 20:26:39.336161,25.45
131,264,6,0,2022,2022,Earnings/share_0,2023-09-27 20:26:39.336161,0.11
132,264,55,1,2018,2018,Operating income_1,2023-09-27 20:26:39.336161,45.7143
133,264,29,1,2020,2020,Operating margin_1,2023-09-27 20:26:39.336161,-417.6322
134,264,10,0,2018,2018,EV/EBIT_0,2023-09-27 20:26:39.336161,-78.83
135,264,10,0,2019,2019,EV/EBIT_0,2023-09-27 20:26:39.336161,161.29
136,264,29,0,2022,2022,Operating margin_0,2023-09-27 20:26:39.336161,28.5
137,264,53,1,2017,2017,Net Sales_1,2023-09-27 20:26:39.336161,25.3012
138,264,55,1,2023,Q1 2023,Operating income_1,2023-07-06 17:42:57.128057,423.0769
139,264,29,1,2023,Q2 2023,Operating margin_1,2023-09-27 20:26:39.336161,120.9774
140,264,10,1,2022,2022,EV/EBIT_1,2023-09-27 20:26:39.336161,125.1089
141,264,56,0,2019,2019,Earnings_0,2023-09-27 20:26:39.336161,0.8
142,264,2,0,2014,2014,P/E_0,2023-09-27 20:26:39.336161,-68.63
143,264,30,0,2020,2020,Profit margin_0,2023-09-27 20:26:39.336161,-16.39
144,264,55,0,2023,Q2 2023,Operating income_0,2023-09-27 20:26:39.336161,7.5
145,264,29,0,2017,2017,Operating margin_0,2023-09-27 20:26:39.336161,-33.65
146,264,6,0,2019,2019,Earnings/share_0,2023-09-27 20:26:39.336161,0.01
147,264,3,0,2015,2015,P/S_0,2023-09-27 20:26:39.336161,39.28
148,264,29,1,2022,2022,Operating margin_1,2023-09-27 20:26:39.336161,340.2647
149,264,53,1,2022,2022,Net Sales_1,2023-09-27 20:26:39.336161,81.3559
150,264,53,1,2016,2016,Net Sales_1,2023-09-27 20:26:39.336161,-4.5977
151,264,53,0,2022,2022,Revenue_0,2023-07-06 17:42:57.128057,21.4
152,264,6,1,2018,2018,Earnings/share_1,2023-09-27 20:26:39.336161,45.1613
153,264,29,0,2021,2021,Operating margin_0,2023-09-27 20:26:39.336161,-11.86
154,264,53,0,2016,2016,Net Sales_0,2023-09-27 20:26:39.336161,8.3
155,264,56,1,2021,2021,Earnings_1,2023-09-27 20:26:39.336161,30.0
156,264,10,1,2016,2016,EV/EBIT_1,2023-09-27 20:26:39.336161,34.5223
157,264,55,0,2021,2021,Operating income_0,2023-09-27 20:26:39.336161,-1.4
158,264,29,1,2016,2016,Operating margin_1,2023-09-27 20:26:39.336161,7.2752
159,264,29,1,2019,2019,Operating margin_1,2023-09-27 20:26:39.336161,133.9539
160,264,55,1,2021,2021,Operating income_1,2023-09-27 20:26:39.336161,30.0
161,264,29,0,2016,2016,Operating margin_0,2023-09-27 20:26:39.336161,-138.55
162,264,53,1,2015,2015,Revenue_1,2023-07-06 17:42:57.128057,-28.0992
163,264,19,0,2014,2014,PEG_0,2023-09-27 20:26:39.336161,0.0
164,264,2,0,2019,2019,P/E_0,2023-09-27 20:26:39.336161,178.72
165,264,55,1,2020,2020,Operating income_1,2023-09-27 20:26:39.336161,-350.0
166,264,56,0,2023,Q1 2023,Earnings_0,2023-07-06 17:42:57.128057,6.8
167,264,19,0,2018,2018,PEG_0,2023-09-27 20:26:39.336161,0.0
168,264,56,1,2022,2022,Earnings_1,2023-09-27 20:26:39.336161,535.7143
169,264,10,1,2015,2015,EV/EBIT_1,2023-09-27 20:26:39.336161,61.2881
170,264,19,0,2023,Q1 2023,PEG_0,2023-07-06 17:42:57.128057,0.05
171,264,53,0,2014,2014,Net Sales_0,2023-09-27 20:26:39.336161,12.1
172,264,10,1,2019,2019,EV/EBIT_1,2023-09-27 20:26:39.336161,304.5881
173,264,56,1,2014,2014,Earnings_1,2023-09-27 20:26:39.336161,45.1923
174,264,30,0,2015,2015,Profit margin_0,2023-09-27 20:26:39.336161,-149.43
175,264,55,0,2020,2020,Operating income_0,2023-09-27 20:26:39.336161,-2.0
176,264,55,0,2018,2018,Operating income_0,2023-09-27 20:26:39.336161,-1.9
177,264,2,1,2021,2021,P/E_1,2023-09-27 20:26:39.336161,-179.6069
178,264,53,1,2017,2017,Revenue_1,2023-07-06 17:42:57.128057,25.3012
179,264,55,1,2023,Q2 2023,Operating income_1,2023-09-27 20:26:39.336161,212.5
180,264,29,1,2015,2015,Operating margin_1,2023-09-27 20:26:39.336161,-222.8647
181,264,2,0,2021,2021,P/E_0,2023-09-27 20:26:39.336161,-128.74
182,264,6,1,2021,2021,Earnings/share_1,2023-09-27 20:26:39.336161,28.5714
183,264,3,0,2022,2022,P/S_0,2023-09-27 20:26:39.336161,9.34
184,264,6,1,2020,2020,Earnings/share_1,2023-09-27 20:26:39.336161,-350.0
185,264,53,0,2014,2014,Revenue_0,2023-07-06 17:42:57.128057,12.1
186,264,56,1,2020,2020,Earnings_1,2023-09-27 20:26:39.336161,-350.0
187,264,56,0,2017,2017,Earnings_0,2023-09-27 20:26:39.336161,-3.5
188,264,55,0,2017,2017,Operating income_0,2023-09-27 20:26:39.336161,-3.5
189,264,19,1,2017,2017,PEG_1,2023-09-27 20:26:39.336161,0.0
190,264,55,0,2014,2014,Operating income_0,2023-09-27 20:26:39.336161,-5.6
191,264,6,0,2023,Q1 2023,Earnings/share_0,2023-07-06 17:42:57.128057,0.12
192,264,19,0,2019,2019,PEG_0,2023-09-27 20:26:39.336161,1.26
193,264,29,0,2023,Q2 2023,Operating margin_0,2023-09-27 20:26:39.336161,31.38
194,264,2,1,2016,2016,P/E_1,2023-09-27 20:26:39.336161,32.0047
195,264,19,1,2023,Q1 2023,PEG_1,2023-07-06 17:42:57.128057,-92.5208
196,264,53,0,2018,2018,Net Sales_0,2023-09-27 20:26:39.336161,12.5
197,264,53,1,2014,2014,Revenue_1,2023-07-06 17:42:57.128057,17.4757
198,264,10,1,2020,2020,EV/EBIT_1,2023-09-27 20:26:39.336161,-124.7887
199,264,53,1,2015,2015,Net Sales_1,2023-09-27 20:26:39.336161,-28.0992
200,264,55,1,2019,2019,Operating income_1,2023-09-27 20:26:39.336161,142.1053
201,264,56,0,2020,2020,Earnings_0,2023-09-27 20:26:39.336161,-2.0
202,264,19,1,2019,2019,PEG_1,2023-09-27 20:26:39.336161,0.0
203,264,29,0,2020,2020,Operating margin_0,2023-09-27 20:26:39.336161,-16.39
204,264,56,0,2014,2014,Earnings_0,2023-09-27 20:26:39.336161,-5.7
205,264,29,1,2018,2018,Operating margin_1,2023-09-27 20:26:39.336161,54.8345
206,264,2,1,2015,2015,P/E_1,2023-09-27 20:26:39.336161,61.6871
207,264,30,1,2023,Q2 2023,Profit margin_1,2023-09-27 20:26:39.336161,120.9774
208,264,6,1,2016,2016,Earnings/share_1,2023-09-27 20:26:39.336161,11.3043
209,264,30,1,2023,Q1 2023,Profit margin_1,2023-07-06 17:42:57.128057,228.651
210,264,19,1,2014,2014,PEG_1,2023-09-27 20:26:39.336161,0.0
211,264,53,0,2017,2017,Net Sales_0,2023-09-27 20:26:39.336161,10.4
212,264,2,1,2014,2014,P/E_1,2023-09-27 20:26:39.336161,-1995.4809
213,264,29,0,2018,2018,Operating margin_0,2023-09-27 20:26:39.336161,-15.2
214,264,53,1,2023,Q1 2023,Revenue_1,2023-07-06 17:42:57.128057,59.1549
215,264,19,0,2021,2021,PEG_0,2023-09-27 20:26:39.336161,0.0
216,264,30,0,2016,2016,Profit margin_0,2023-09-27 20:26:39.336161,-138.55
217,264,3,0,2020,2020,P/S_0,2023-09-27 20:26:39.336161,7.55
218,264,53,0,2015,2015,Net Sales_0,2023-09-27 20:26:39.336161,8.7
219,264,2,0,2020,2020,P/E_0,2023-09-27 20:26:39.336161,-46.04
220,264,3,1,2019,2019,P/S_1,2023-09-27 20:26:39.336161,-30.6368
221,264,2,1,2023,Q2 2023,P/E_1,2023-09-27 20:26:39.336161,-64.3839
222,264,3,0,2019,2019,P/S_0,2023-09-27 20:26:39.336161,9.18
223,264,53,0,2016,2016,Revenue_0,2023-07-06 17:42:57.128057,8.3
224,264,3,1,2021,2021,P/S_1,2023-09-27 20:26:39.336161,101.7095
225,264,6,1,2023,Q2 2023,Earnings/share_1,2023-09-27 20:26:39.336161,216.6667
226,264,53,0,2019,2019,Net Sales_0,2023-09-27 20:26:39.336161,15.5
227,264,56,1,2023,Q1 2023,Earnings_1,2023-07-06 17:42:57.128057,423.0769
228,264,3,0,2023,Q2 2023,P/S_0,2023-09-27 20:26:39.336161,7.99
229,264,6,0,2018,2018,Earnings/share_0,2023-09-27 20:26:39.336161,-0.03
230,264,53,1,2019,2019,Net Sales_1,2023-09-27 20:26:39.336161,24.0
231,264,53,1,2018,2018,Net Sales_1,2023-09-27 20:26:39.336161,20.1923
232,264,55,1,2016,2016,Operating income_1,2023-09-27 20:26:39.336161,11.5385
233,264,3,0,2014,2014,P/S_0,2023-09-27 20:26:39.336161,32.32
234,264,53,0,2020,2020,Net Sales_0,2023-09-27 20:26:39.336161,12.2
235,264,19,1,2018,2018,PEG_1,2023-09-27 20:26:39.336161,0.0
236,264,55,1,2014,2014,Operating income_1,2023-09-27 20:26:39.336161,42.268
237,264,2,1,2017,2017,P/E_1,2023-09-27 20:26:39.336161,-223.4982