Aktiecase - Devport

aktieanalys
bolagsanalys
aktiecase
Devport är en teknikkonsult som fokuserar på fordonsindustrin.
Author

Jakob Johannesson

Published

June 24, 2022


Bakgrund

DevPort grundades 2008 och är sedan 7 december 2017 noterade på Nasdaq Stockholm First North Premier Growth Market. DevPort är ett utvecklings- och teknikkonsultbolag med ca 500 anställda och underkonsulter. Över 420 av dessa placerade i Göteborg. Huvudkontoret ligger i Göteborg med lokalkontor i Linköping, Stockholm, Helsingborg och Karlskrona.

De allra flesta inom DevPort har en ingenjörsbakgrund och det gäller både ledare och medarbetare. Ledarna har också oftast en erfarenhet av att själva arbetat som konsulter i uppdrag på plats hos kund. Det ger oss en ovärderlig erfarenhet av hur det är att jobba som konsult och en väldigt god förståelse för vad kunden efterfrågar till en viss roll.

Vision

DevPort har som ambition att, förutom sin huvudsakliga verksamhet, även ta vara på och utveckla goda idéer som föds inom verksamheten.

Verksamhetsområden

Produktutveckling

Inom Produktutveckling arbetar vi med den visuella formen och tekniska konstruktionen av morgondagens produkter. Våra uppdrag utförs på plats i kundens projekt eller i arbetspaket på DevPorts kontor. Vi arbetar i de flesta visualiserings- och CAD-system och supporterar med projektledning i hela utvecklingskedjan. Vi är vana att arbeta i kundens processer och med agil metodik. I samarbete med våra kunder formar vi framtidens hållbara produkter.

Produktionsutveckling/supply chain mgmt

Inom Produktionsutveckling och Supply Chain Management arbetar vi för att optimera hela kedjan inom tillverkningsprocessen samt flödet från leverantör till slutkund. Produktion, logistik, kvalitet, ekonomi, ergonomi samt underhåll och arbetsorganisation analyseras för att ta fram förslag på förändringar för att lyfta de värdeskapande aktiviteterna samt eliminera de onödiga.

Digitala lösningar

Inom Digitala Lösningar arbetar vi med mjukvaru- och elektroniklösningar. Våra uppdrag utförs på plats i kundens projekt eller i arbetspaket på DevPorts kontor. Genom vår IT-kompetens är vi specialiserade på applikationslösningar för mobil & webb, e-handel och IoT. Inom inbyggda system erbjuder vi en stor bredd av tjänster inom mjukvaru- och elektronikutveckling samt test & verifiering. Vi är vana att arbeta i kundens processer och med agil metodik. I samarbete med våra kunder utvecklar vi mot framtiden och mot ett mer hållbart samhälle.

Devport har även ett partnernätverk, där egenföretagare och små bolag kan ansluta sig för jobba för devport. Lite känsla av en konsultförmedlare. Oklart hur mkt detta omsätter (tror det är den övriga posten, koncerngemensamma intäkter?)

Kunder

Kunderna är stora industrijättar:

Volvo, Husqvarna, Scania och Toyota material handling för att nämna några.

Ägare

Nils, vd i Devport, äger 515 000 B-aktier privat och genom bolag samt 35 000 teckningsoptioner privat. Charlotta, affärsområdeschef för produktutveckling äger 11k aktier. Resterande äger slaskposter om ca 150 tkr, vilket är lite.

I styrelsen äger styrelseordförande Per Rodert 120 000 A-aktier privat och 1 154 183 B-aktier privat och genom närstående. 1270 tusen aktier är ca 38 mkr. Största ägaren. 12,6 procent av alla aktier.

Styrelseordförandes bil

Per har totalt fyra bilar, där ena är en traktor, en annan är en volvo v70, en annan är en elbil och sista är en Ferrari.

Pers traktor

Pers Ferrari

Resterande styrelsen äger 374k aktier (Åsa), 15k (Hasse), 150k (Viktor). Ersättningen till styrelsen är totalt 1125k. Sören, en advokat, äger inga aktier.

Andra stora ägare är Lars Rodert som är antagligen bror till Per Rodert, genom bolaget OstVast Capital management.

Aktien

Aktien har 1271 ägare på Avanza, tillgänglig på First North.

Aktiekursen Devport - 29e juni 2022

Risker

Lågkonjunktur

En lågkonjunktur kan slå hårt mot bolaget då beläggningen på personalen kan minska till under vad som är lönsamt. Det gäller då att ha en tillräcklig kassa för att klara sämre tider.

Konsultbolag är generellt beroende av att anställa fler personer som konsulterar för att öka omsättningen. Dessa tendererar att korrelera 1:1 över tid.

Komponentbrist

Risk som kan leda till att kunden inte kan producera och därmed minskar efterfrågan för konsulterna som antagligen ryker först om det finns för lite arbete.

Beroende av fåtal stora kunder

Stor andel av intäkterna kommer från stora kunder, som Volvo cars och Scania. 80 procent av intäkterena härleds till fordonsindustrin.

Värdering

Värderingen av Devport baseras på en multipel, så som

Överblick

En snabb överblick på siffrorna.

Överblick värdering devport

Omsättningen har generellt ökat starkt i samband med att samtliga verksamhetsområden går bra. Antalet anställda har ökat i en liknande takt, däremot har det under pandemin tappat lite omsättningen. Efter pandemin ökade omsättningen per anställd till 1,42 miljoner, vilket är nice för lönsamheten.

Målsättning

Devports målsättning är att ha en omsättningsöknning på 20 procent per år med en lönsamheten på 8 procent rörelsemarginal. Under det senaste kvartalet har målet uppnåtts.

Rullande 12 månader

Omsättningen i Q1 2022 rullande 12 månader är 447 miljoner. senaste året har omsättningen ökat med 41,9 procent, där stor del av omsättningens ökningen kommer från det största benet som är produktutveckling. Även produktionsutveckling har utvecklats mycket starkt med en 3x omsättning jmf med Q1 2021.

Kvartal för kvartal

Överblick värdering devport

Jag anser att det är rimligt att anta att momentum i kommer att hålla i sig i samband med att vi kommer ur pandimin och allt fler efterfrågar devports typ av tjänster.

Fair value

Om devport fortsätter och ökar omsättningen till 490 miljoner för helåret 2022 med en vinstmarginal på 5.5 procent så är vinsten per aktien 2,66 SEK vilket med P/E 15 ger ett fair value per aktie på 40 SEK.

Margin of safety

Med ett fair value på 40 SEK är det med en säkerhetsmarginal på 20 procent ett rättvist värde mellan 32-48 SEK. Över tid kommer detta justeras då ny information tillkommer. Om Devport fortsätter med sin otroliga tillväxt så kommer värdet vara betydligt högre än 40 SEK, samtidigt som en dålig tillväxt eller sämre lönsamhet innebär lägre multiplar.

Kvalitesaktiepoddens tankar kring bolaget - avsnitt 121

  • Omfattande risk att 80 procent av omsättningen kommer från fordonsindustrin, då fordonsinstdustrin är generellt tuff för konsulter då riskerar att bli utsparkade på kort varsel. Vore bra att ha en bredare kundbas, anser både Affärsvärlden och Kvalitésaktiepodden.