Aktiecase Provide it

aktieanalys
bolagsanalys
aktiecase
Rockad i ägarlistan för konsultbolaget Provide it
Author

Jakob Johannesson

Published

January 5, 2024

Bawan Faraj - vd Provide it

Aktiekurs: 2,04 SEK

Börsvärde value: 15 MKR

Marknad: Spotlight

Ticker: PROVIT

Enterprise value: 10 MKR

Antal aktier: 6,67 miljoner aktier

Omsättning: 28,9 MKR

Vinst: 2,32 MKR

VD: Bawan Faraj

Styrelseordförande: Torvald Thedéen

Note

Tänk på att investeringar alltid innebär ett risktagande. Gör alltid din egen analys innan eventuell handel.

Bakgrund

Provide it är en mikro konsult med ynka 28 anställda, styrt av Bawan Faraj. Bolaget startade för ca 10 år sedan med grundarna Bawan Faraj och Peter Klein i spetsen från deras studentrum, initialt som en webbyrå som Provide it fortfarande levererar. Sedan 2017 är bolaget på börsen och det har varit en bumpy ride för aktieägarna, bolaget handlades initialt så högt som 16 SEK per aktie och har sedan dess trendat ner mot ca 2 SEK per aktie i slutet av 2023. Baserat i Göteborg, med en filial i Stockholm.

Provide it är idag en konsult där majoriteten av omsättning kommer från systemutveckling och ett mindre ben verksamt i den ursprungliga webbyrån. 2023 bjöd på ett dramatiskt år för grundarna Bawan Faraj och Peter Klein, där grundarna verkar ha haft skilda vyer på hur bolaget ska utvecklas och Peter som inte varit verksam i bolaget ett par år har även avyttrat sina aktier i bolaget, vilket har pressat aktien enormt under 2023. 2023 slutade med att bröderna Max Gärdin och Jesper von koch köpt in sig i bolaget med Peter Kleins sista 8 procent av bolaget, sista dagen handlades bolaget på under 2 SEK aktien. Bawan Faraj är fortfarande vd och har flaggat för att han inte ska sälja mer över marknaden, han äger idag ca 18 procent i bolaget.

Verksamheten

Verksamheten är inga konstigheter, det är konsulter som hyrs ut till företag på rullande fakturering. Konsultverksamheten är ganska ny och har lyckats växa till sig på kort tid till bolagets största verksamhetsområde. Konsulterna titulerar sig som Software engineer och projektledare, typiska titlar.

Värderingen

Provide it är intressant eftersom värderingen, intjänad krona i relation till aktiekurs, är låg. Med storleken som två stora korvkiosker i omsättning så är bolaget verkligen litet, ännu mindre är bolagets börsvärde på ynka 16 mkr. Mycket av denna värdering just nu verkar vara baserat på att Peter Klein har sålt sina 34 procent i bolaget under 2023 och det verkar inte vara baserat på fundamental värdering.

Börsdata

Verksamheten tuggar på och växer med ca 11 procent per år och har inga extrema marginaler, vilket är sunt. Runt 10 procent marginaler är vad det går att förvänta från en konsult inom denna bransch på denna marknad. Vinsten på rullande 12 månader är 2,9 miljoner SEK att dra i jämförelse med börsvärdet på 16 miljoner, price/earnings är i skrivande stund 6,9x.

Max Gärdin - Äger 5 procent

Varför är det så billigt? Jag tror det beror på att privata sparare är trötta på att köpa aktier och samtidigt har grundarna på andra sidan orderboken vräkande ut sina aktier på marknaden, att båda grundarna säljer ut stora mängder aktier ser verkligen inte bra ut. Är den tiden slut nu? Peter Klein har sålt allt och Bawan Faraj har kommunicerat att han ser fram emot att förvalta sitt ägade och förbli huvudägare.

För ett par år sedan var det en härva där vd Bawan Faraj köpte en Lamborghini i sitt holdingbolag Faraj Industries. En lambo är dyr i drift, speciellt med alla andra sociala åtagande som en sådan bil för med sig. Lamborghini är sedan länge såld, men det är rimligt att tro att det kan komma fler försäljningar av aktier ut på börsen. Bawan är en stor del av bolaget och det är svårt för någon annan att ta över den facklan, därför är det också viktigt att han fortsätter som vd och storägare i Provide it. Det rimligt att ge Provide it en signifikant rabatt som sina peers i branschen. Idag handlas bolaget till ca halva P/E talet mot sina peers, har en nettokassa, växer över tid med ca 10 procent och har en bättre ägarstruktur än tidigare. Peers i detta fall är etablerade och stora konsultbolag, så det är givet att det ska vara mycket billigare.

Base case

Säg att bolaget lyckas att växa med 2 procent på ett år och behåller sina marginaler under 2024, då omsätter bolaget 30 mkr och har genererat en vinst på 2,3 mkr. Under året kommer bolaget dela ut 0.37 sek per aktie likt förra året (15,4% direktavkastning) och en aktie handlas då till EV/EBIT på 4. Fair value på 5x EV/EBIT ger då en uppsida på ~40 procent på ett år, där 15 procent kommer från utdelningen och resterade en uppvärdering av aktien. Är det värt att satsa på? Tveksam.

Jesper Von Koch - Äger 3 procent

Varför nu?

Det som är intressant med Provide it just nu är:

 • Peter Klein har sålt sina aktier och ägarstrukturen är bättre
 • Konsultverksamheten verkar gå ganska bra under senaste 9 månaderna, trots svår marknad
 • Bröderna Max Gärdin och Jesper von Koch har köpt 8 procent av bolaget
 • Fundamentalt billigt och enkelt att räkna hem givet bolaget bara flyter vidare ett par år
 • Underliggande verksamhet är ganska bra, trots att aktiekursens usla historik.

Avslutningsvis

I mina ögon är det svårt att bedöma om bolaget är billigt eller en value trap. Eftersom det finns andra case där ute som har mer transparens och bättre historik utan att kosta en förmögenheten är det antagligen ett bättre pick än Provide it. Glöm aldrig vad Warren Buffett sa:

“Rule number one, don’t lose money. Rule number 2, don’t forget rule number one!”

Bilagor

Yearly results

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Q1 2024
Revenue 7.6 12.4 12.5 17.0 19.8 23.1 25.2 25.2 27.3 28.9
Revenue Y-Y % -8.7 63.7 0.5 36.0 16.4 16.7 8.9 0.0 8.3 22.9
P/S 0.0 0.0 4.0 3.2 1.8 0.7 2.9 1.8 0.8 0.5
Operating income 2.6 5.8 3.3 5.1 2.0 1.5 4.5 2.9 3.3 2.9
Operating margin 34.5 46.2 26.6 30.0 10.3 6.6 17.9 11.5 12.1 10.1
EV/EBIT 0.0 0.0 7.1 5.5 11.7 4.1 14.8 13.7 5.2 3.1
Earnings 2.0 4.5 2.6 3.9 1.6 1.2 3.5 2.3 2.6 2.3
Earnings Y-Y % -58.4 117.7 -41.9 51.3 -60.5 -25.3 204.9 -35.1 13.5 49.4
Profit margin 27.0 35.9 20.7 23.0 7.8 5.0 14.0 9.1 9.5 8.0
Earnings/share 0.4 0.8 0.4 0.6 0.2 0.2 0.5 0.3 0.4 0.4
P/E 0.0 0.0 19.5 13.8 23.7 14.9 20.4 19.2 8.5 5.9
PEG 0.0 0.0 -0.4 0.3 -0.4 -0.6 0.1 -0.6 0.6 0.1

Aktien

#| standalone: true
#| layout-nrow: 1
#| viewerHeight: 797

from io import StringIO
from pathlib import Path
from os.path import dirname
import pickle as pkl
from shiny import App, render, ui, Inputs, Outputs, Session
import pandas as pd

appdir = Path(__file__).parent

app_ui = ui.page_fluid(

  ui.layout_sidebar(
    ui.sidebar(
    ui.h2("Provide it"),
    ui.input_slider("revenue_yearx1", "Omsättningstillväxt år 1", min=-50, max=100, value=8),
    ui.input_slider("profit_marginx1", "Vinstmarginal år 1", min=1, max=20, value=9),
    ui.input_slider("fair_value", "Fair value P/E år 1", min=5, max=18, value=8),
    ui.input_slider("aktiekurs", "Aktiekurs", min=1, max=15, value=3),
    ui.input_slider("cagr_years", "Unika antal år i CAGR", min=2, max=6,value=5),
    ui.input_switch("recent_year", "Räkna med R12 i CAGR?", False),
    ui.input_numeric("antal_aktier", "Antal aktier miljoner", value=6.67)
  ),
  ui.layout_column_wrap(ui.value_box(
      "Potentiell uppsida",
      ui.output_text("potential"),
      "",
      theme="bg-gradient-indigo-purple"
    ),
    ui.value_box( 
      "CAGR Revenue",
      ui.output_text("calculate_cagr"),
      ui.output_text("kpi_pe"),
      theme="bg-gradient-indigo-blue",
      full_screen=True,
    ),
    ui.value_box(
      "Estimated Intrinsic Value",
      ui.output_text("potentialkurs"),
      "",
      theme="bg-gradient-indigo-green"
    )),
  ui.layout_column_wrap(ui.output_table("main_table")))
)


def server(input: Inputs, output: Outputs, session: Session):
  
  @output
  @render.text
  def calculate_cagr():
    with open(appdir / "yeardata_long.csv", "r") as file:
      data = file.read()
    df = pd.DataFrame([x.split(',') for x in data.split('\n')])
    df.columns = df.iloc[0]
    df = df.drop(df.index[0])
    df = df.reset_index(drop=True)
    df = pd.DataFrame(df)
    
    # Load the data into a DataFrame
    
    # Filter for 'Net Sales' and 'growthCalcType' 0
    filtered_df = df[(df['name'] == 'Net Sales_0')]
    
    
    # Sort by year
    sorted_df = filtered_df.sort_values(by='period.year', ascending=False)
    
    # Remove the most recent observation if required
    if input.recent_year():
      sorted_df = sorted_df.iloc[0:]
      temp=0
    else:
      sorted_df = sorted_df.iloc[1:]
      temp=1
    
    
    # Select the five most recent years
    recent_df = sorted_df.head(input.cagr_years()-temp)

    
    # Calculate CAGR
    final_value = pd.to_numeric(recent_df.iloc[0]['value']) # Value in the most recent year
    initial_value = pd.to_numeric(recent_df.iloc[-1]['value']) # Value in the earliest year of the selected range
    years = recent_df['period.year'].nunique()-1 # Number of unique years
    #return recent_df
    cagr = ((final_value / initial_value) ** (1/years)) - 1
    return str(round(cagr*100,1))+"%"  def embedded_csv():
    with open(appdir / "yeardata.csv", "r") as file:
      data = file.read()
    df = pd.DataFrame([x.split(',') for x in data.split('\n')])
    if len(df.columns>=6):
      df=df.iloc[:, [0,5,6,7,8,9,10]] # REVENUE, 2018-2023
    
    df.columns = df.iloc[0]
    df = df.drop(df.index[0])
    df = df.reset_index(drop=True)
    df = df.drop(df.index[12])
    df['2024E'] = ""
    #df['2025E'] = None
    df.at[0, '2024E'] = pd.to_numeric(str(1+(input.revenue_yearx1()/100)))* pd.to_numeric(df.at[0, 'Q1 2024'])
    df.at[1, '2024E'] = (pd.to_numeric(df.at[0, '2024E'])/pd.to_numeric(df.at[0, 'Q1 2024'])-1)*100
    df.at[8, '2024E'] = input.profit_marginx1()
    df.at[6, '2024E'] = round(input.profit_marginx1()/100*df.at[0, '2024E'],1)
    df.at[10, '2024E'] = round(input.aktiekurs()*input.antal_aktier()/df.at[6, '2024E'],1)

    #df.at[0, '2025E'] = pd.to_numeric(str(1+(input.revenue_yearx2()/100)))* pd.to_numeric(df.at[0, '2024E'])
    return df  @output
  @render.table
  def main_table():
    df=embedded_csv()
    return df
  
  @output
  @render.text
  def kpi_pe():
    df=embedded_csv()
    cagr_year=input.cagr_years()
    out=df.columns[-(cagr_year+1):].tolist()
    if input.recent_year():
      out=out[:-1] # Tar bort 2024
      temp=0
    else:
      out=out[:-1] # Tar bort 2024
      out=out[:-1] # Tar bort 2023
      temp=1
    #out=out[:-1] # Tar bort 2024E ur kalkylen
    #out=out[:-] # Tar bort 2024E ur kalkylen
    one=out[0] 
    two=out[cagr_year-(1+temp)]
    output="Mellan "+one+" och "+two
    return output
  
  @output
  @render.text
  def potentialkurs():
    df=embedded_csv()
    upside = input.fair_value()/df.at[10, '2024E']
    formating=upside*input.aktiekurs()
    return str(round(formating,1))+" SEK"
  
  @output
  @render.text
  def potential():
    df=embedded_csv()
    aktiekurs = input.aktiekurs()
    upside = input.fair_value()/df.at[10, '2024E']
    fair_value= input.aktiekurs()*upside
    formating=round(pd.to_numeric((upside-1)*100),1)
    return str(formating)+"%"


app = App(app_ui, server)## file: yeardata.csv
,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023,Q1 2024
Revenue,7.6,12.4,12.5,17.0,19.8,23.1,25.2,25.2,27.3,28.9
Revenue Y-Y %,-8.7,63.7,0.5,36.0,16.4,16.7,8.9,0.0,8.3,22.9
P/S,0.0,0.0,4.0,3.2,1.8,0.7,2.9,1.8,0.8,0.5
Operating income,2.6,5.8,3.3,5.1,2.0,1.5,4.5,2.9,3.3,2.9
Operating margin,34.5,46.2,26.6,30.0,10.3,6.6,17.9,11.5,12.1,10.1
EV/EBIT,0.0,0.0,7.1,5.5,11.7,4.1,14.8,13.7,5.2,3.1
Earnings,2.0,4.5,2.6,3.9,1.6,1.2,3.5,2.3,2.6,2.3
Earnings Y-Y %,-58.4,117.7,-41.9,51.3,-60.5,-25.3,204.9,-35.1,13.5,49.4
Profit margin,27.0,35.9,20.7,23.0,7.8,5.0,14.0,9.1,9.5,8.0
Earnings/share,0.4,0.8,0.4,0.6,0.2,0.2,0.5,0.3,0.4,0.4
P/E,0.0,0.0,19.5,13.8,23.7,14.9,20.4,19.2,8.5,5.9
PEG,0.0,0.0,-0.4,0.3,-0.4,-0.6,0.1,-0.6,0.6,0.1

## file: yeardata_long.csv
,companyId,kpiId,growthCalcType,period.year,period.label,name,datetime,value
0,1311,2,0,2024,Q1 2024,P/E_0,2023-12-31 16:38:25.558255,5.87
1,1311,19,1,2023,2023,PEG_1,2023-12-31 16:38:25.558255,214.6252
2,1311,19,1,2018,2018,PEG_1,2023-12-31 16:38:25.558255,168.0101
3,1311,2,1,2018,2018,P/E_1,2023-12-31 16:38:25.558255,-29.1908
4,1311,2,1,2024,Q1 2024,P/E_1,2023-12-31 16:38:25.558255,-76.04
5,1311,3,1,2015,2015,P/S_1,2023-12-31 16:38:25.558255,0.0
6,1311,55,0,2016,2016,Operating income_0,2023-12-31 16:38:25.558255,5.75
7,1311,30,1,2020,2020,Profit margin_1,2023-12-31 16:38:25.558255,-36.0056
8,1311,3,0,2020,2020,P/S_0,2023-12-31 16:38:25.558255,0.74
9,1311,56,0,2020,2020,Earnings_0,2023-12-31 16:38:25.558255,1.16
10,1311,29,0,2022,2022,Operating margin_0,2023-12-31 16:38:25.558255,11.5
11,1311,56,0,2023,2023,Earnings_0,2023-12-31 16:38:25.558255,2.6
12,1311,2,1,2020,2020,P/E_1,2023-12-31 16:38:25.558255,-37.201
13,1311,19,1,2021,2021,PEG_1,2023-12-31 16:38:25.558255,116.8654
14,1311,19,1,2015,2015,PEG_1,2023-12-31 16:38:25.558255,0.0
15,1311,30,0,2022,2022,Profit margin_0,2023-12-31 16:38:25.558255,9.1
16,1311,2,0,2023,2023,P/E_0,2023-12-31 16:38:25.558255,8.46
17,1311,55,1,2021,2021,Operating income_1,2023-12-31 16:38:25.558255,196.8997
18,1311,53,1,2017,2017,Net Sales_1,2023-12-31 16:38:25.558255,0.5461
19,1311,30,1,2015,2015,Profit margin_1,2023-12-31 16:38:25.558255,-54.4939
20,1311,29,1,2022,2022,Operating margin_1,2023-12-31 16:38:25.558255,-35.6379
21,1311,53,0,2016,2016,Net Sales_0,2023-12-31 16:38:25.558255,12.45
22,1311,3,1,2022,2022,P/S_1,2023-12-31 16:38:25.558255,-38.9083
23,1311,19,1,2019,2019,PEG_1,2023-12-31 16:38:25.558255,-244.8148
24,1311,53,0,2020,2020,Net Sales_0,2023-12-31 16:38:25.558255,23.14
25,1311,6,0,2016,2016,Earnings/share_0,2023-12-31 16:38:25.558255,0.76
26,1311,55,0,2020,2020,Operating income_0,2023-12-31 16:38:25.558255,1.52
27,1311,2,0,2021,2021,P/E_0,2023-12-31 16:38:25.558255,20.4
28,1311,19,0,2022,2022,PEG_0,2023-12-31 16:38:25.558255,-0.55
29,1311,30,1,2023,2023,Profit margin_1,2023-12-31 16:38:25.558255,4.7928
30,1311,3,1,2023,2023,P/S_1,2023-12-31 16:38:25.558255,-53.8373
31,1311,19,0,2019,2019,PEG_0,2023-12-31 16:38:25.558255,-0.39
32,1311,29,1,2018,2018,Operating margin_1,2023-12-31 16:38:25.558255,12.963
33,1311,55,0,2024,Q1 2024,Operating income_0,2023-12-31 16:38:25.558255,2.92
34,1311,3,0,2024,Q1 2024,P/S_0,2023-12-31 16:38:25.558255,0.47
35,1311,2,0,2020,2020,P/E_0,2023-12-31 16:38:25.558255,14.86
36,1311,10,1,2015,2015,EV/EBIT_1,2023-12-31 16:38:25.558255,0.0
37,1311,53,1,2023,2023,Net Sales_1,2023-12-31 16:38:25.558255,8.2794
38,1311,53,1,2019,2019,Net Sales_1,2023-12-31 16:38:25.558255,16.3711
39,1311,53,1,2018,2018,Net Sales_1,2023-12-31 16:38:25.558255,36.0332
40,1311,3,0,2016,2016,P/S_0,2023-12-31 16:38:25.558255,0.0
41,1311,2,1,2019,2019,P/E_1,2023-12-31 16:38:25.558255,71.0713
42,1311,6,1,2017,2017,Earnings/share_1,2023-12-31 16:38:25.558255,-49.1503
43,1311,2,0,2016,2016,P/E_0,2023-12-31 16:38:25.558255,0.0
44,1311,55,1,2023,2023,Operating income_1,2023-12-31 16:38:25.558255,14.0442
45,1311,53,1,2024,Q1 2024,Net Sales_1,2023-12-31 16:38:25.558255,22.8796
46,1311,2,1,2022,2022,P/E_1,2023-12-31 16:38:25.558255,-5.8832
47,1311,56,1,2022,2022,Earnings_1,2023-12-31 16:38:25.558255,-35.0609
48,1311,19,0,2020,2020,PEG_0,2023-12-31 16:38:25.558255,-0.59
49,1311,6,0,2017,2017,Earnings/share_0,2023-12-31 16:38:25.558255,0.39
50,1311,55,1,2019,2019,Operating income_1,2023-12-31 16:38:25.558255,-60.2035
51,1311,30,0,2020,2020,Profit margin_0,2023-12-31 16:38:25.558255,5.01
52,1311,29,0,2019,2019,Operating margin_0,2023-12-31 16:38:25.558255,10.26
53,1311,10,1,2021,2021,EV/EBIT_1,2023-12-31 16:38:25.558255,257.845
54,1311,2,1,2017,2017,P/E_1,2023-12-31 16:38:25.558255,0.0
55,1311,53,1,2015,2015,Net Sales_1,2023-12-31 16:38:25.558255,-8.6695
56,1311,55,1,2024,Q1 2024,Operating income_1,2023-12-31 16:38:25.558255,48.0
57,1311,2,1,2016,2016,P/E_1,2023-12-31 16:38:25.558255,0.0
58,1311,3,1,2016,2016,P/S_1,2023-12-31 16:38:25.558255,0.0
59,1311,29,1,2017,2017,Operating margin_1,2023-12-31 16:38:25.558255,-42.4698
60,1311,6,1,2023,2023,Earnings/share_1,2023-12-31 16:38:25.558255,13.3721
61,1311,6,1,2016,2016,Earnings/share_1,2023-12-31 16:38:25.558255,117.9487
62,1311,2,1,2023,2023,P/E_1,2023-12-31 16:38:25.558255,-55.9462
63,1311,10,1,2018,2018,EV/EBIT_1,2023-12-31 16:38:25.558255,-22.4773
64,1311,53,0,2019,2019,Net Sales_0,2023-12-31 16:38:25.558255,19.82
65,1311,29,1,2019,2019,Operating margin_1,2023-12-31 16:38:25.558255,-65.8037
66,1311,6,1,2019,2019,Earnings/share_1,2023-12-31 16:38:25.558255,-60.5442
67,1311,19,1,2016,2016,PEG_1,2023-12-31 16:38:25.558255,0.0
68,1311,10,0,2018,2018,EV/EBIT_0,2023-12-31 16:38:25.558255,5.54
69,1311,55,1,2015,2015,Operating income_1,2023-12-31 16:38:25.558255,-57.1195
70,1311,56,0,2017,2017,Earnings_0,2023-12-31 16:38:25.558255,2.59
71,1311,30,1,2016,2016,Profit margin_1,2023-12-31 16:38:25.558255,33.0156
72,1311,30,1,2022,2022,Profit margin_1,2023-12-31 16:38:25.558255,-35.0863
73,1311,10,0,2015,2015,EV/EBIT_0,2023-12-31 16:38:25.558255,0.0
74,1311,6,0,2020,2020,Earnings/share_0,2023-12-31 16:38:25.558255,0.17
75,1311,55,0,2021,2021,Operating income_0,2023-12-31 16:38:25.558255,4.5
76,1311,30,0,2023,2023,Profit margin_0,2023-12-31 16:38:25.558255,9.53
77,1311,56,0,2018,2018,Earnings_0,2023-12-31 16:38:25.558255,3.92
78,1311,6,0,2015,2015,Earnings/share_0,2023-12-31 16:38:25.558255,0.35
79,1311,10,0,2023,2023,EV/EBIT_0,2023-12-31 16:38:25.558255,5.17
80,1311,53,0,2023,2023,Net Sales_0,2023-12-31 16:38:25.558255,27.29
81,1311,10,0,2024,Q1 2024,EV/EBIT_0,2023-12-31 16:38:25.558255,3.14
82,1311,29,0,2020,2020,Operating margin_0,2023-12-31 16:38:25.558255,6.55
83,1311,53,0,2022,2022,Net Sales_0,2023-12-31 16:38:25.558255,25.21
84,1311,3,1,2024,Q1 2024,P/S_1,2023-12-31 16:38:25.558255,-70.872
85,1311,3,1,2019,2019,P/S_1,2023-12-31 16:38:25.558255,-41.9203
86,1311,2,1,2015,2015,P/E_1,2023-12-31 16:38:25.558255,0.0
87,1311,29,0,2017,2017,Operating margin_0,2023-12-31 16:38:25.558255,26.57
88,1311,29,0,2018,2018,Operating margin_0,2023-12-31 16:38:25.558255,30.01
89,1311,29,0,2015,2015,Operating margin_0,2023-12-31 16:38:25.558255,34.49
90,1311,30,0,2019,2019,Profit margin_0,2023-12-31 16:38:25.558255,7.82
91,1311,56,1,2023,2023,Earnings_1,2023-12-31 16:38:25.558255,13.4758
92,1311,19,0,2024,Q1 2024,PEG_0,2023-12-31 16:38:25.558255,0.12
93,1311,55,0,2015,2015,Operating income_0,2023-12-31 16:38:25.558255,2.62
94,1311,55,1,2020,2020,Operating income_1,2023-12-31 16:38:25.558255,-25.4671
95,1311,6,1,2018,2018,Earnings/share_1,2023-12-31 16:38:25.558255,51.1568
96,1311,10,0,2022,2022,EV/EBIT_0,2023-12-31 16:38:25.558255,13.73
97,1311,53,0,2024,Q1 2024,Net Sales_0,2023-12-31 16:38:25.558255,28.89
98,1311,55,1,2018,2018,Operating income_1,2023-12-31 16:38:25.558255,53.6681
99,1311,3,0,2021,2021,P/S_0,2023-12-31 16:38:25.558255,2.86
100,1311,53,1,2022,2022,Net Sales_1,2023-12-31 16:38:25.558255,0.0397
101,1311,2,1,2021,2021,P/E_1,2023-12-31 16:38:25.558255,37.2426
102,1311,2,0,2022,2022,P/E_0,2023-12-31 16:38:25.558255,19.2
103,1311,6,0,2019,2019,Earnings/share_0,2023-12-31 16:38:25.558255,0.23
104,1311,30,0,2024,Q1 2024,Profit margin_0,2023-12-31 16:38:25.558255,8.02
105,1311,30,0,2017,2017,Profit margin_0,2023-12-31 16:38:25.558255,20.72
106,1311,6,0,2018,2018,Earnings/share_0,2023-12-31 16:38:25.558255,0.59
107,1311,56,1,2016,2016,Earnings_1,2023-12-31 16:38:25.558255,117.7474
108,1311,3,0,2018,2018,P/S_0,2023-12-31 16:38:25.558255,3.19
109,1311,6,0,2021,2021,Earnings/share_0,2023-12-31 16:38:25.558255,0.53
110,1311,56,0,2015,2015,Earnings_0,2023-12-31 16:38:25.558255,2.05
111,1311,56,1,2019,2019,Earnings_1,2023-12-31 16:38:25.558255,-60.4995
112,1311,19,0,2016,2016,PEG_0,2023-12-31 16:38:25.558255,0.0
113,1311,10,0,2020,2020,EV/EBIT_0,2023-12-31 16:38:25.558255,4.13
114,1311,19,0,2018,2018,PEG_0,2023-12-31 16:38:25.558255,0.27
115,1311,2,0,2017,2017,P/E_0,2023-12-31 16:38:25.558255,19.54
116,1311,55,0,2019,2019,Operating income_0,2023-12-31 16:38:25.558255,2.03
117,1311,3,1,2021,2021,P/S_1,2023-12-31 16:38:25.558255,284.1398
118,1311,56,1,2020,2020,Earnings_1,2023-12-31 16:38:25.558255,-25.2903
119,1311,6,1,2021,2021,Earnings/share_1,2023-12-31 16:38:25.558255,204.5977
120,1311,55,0,2023,2023,Operating income_0,2023-12-31 16:38:25.558255,3.31
121,1311,10,1,2022,2022,EV/EBIT_1,2023-12-31 16:38:25.558255,-7.1317
122,1311,3,1,2020,2020,P/S_1,2023-12-31 16:38:25.558255,-59.8055
123,1311,3,0,2023,2023,P/S_0,2023-12-31 16:38:25.558255,0.81
124,1311,56,0,2024,Q1 2024,Earnings_0,2023-12-31 16:38:25.558255,2.32
125,1311,30,1,2017,2017,Profit margin_1,2023-12-31 16:38:25.558255,-42.2315
126,1311,10,1,2024,Q1 2024,EV/EBIT_1,2023-12-31 16:38:25.558255,-80.3803
127,1311,55,1,2017,2017,Operating income_1,2023-12-31 16:38:25.558255,-42.1565
128,1311,2,0,2018,2018,P/E_0,2023-12-31 16:38:25.558255,13.83
129,1311,56,1,2021,2021,Earnings_1,2023-12-31 16:38:25.558255,204.9223
130,1311,3,0,2015,2015,P/S_0,2023-12-31 16:38:25.558255,0.0
131,1311,19,0,2021,2021,PEG_0,2023-12-31 16:38:25.558255,0.1
132,1311,29,1,2023,2023,Operating margin_1,2023-12-31 16:38:25.558255,5.3231
133,1311,10,1,2020,2020,EV/EBIT_1,2023-12-31 16:38:25.558255,-64.8331
134,1311,53,0,2015,2015,Net Sales_0,2023-12-31 16:38:25.558255,7.61
135,1311,10,1,2016,2016,EV/EBIT_1,2023-12-31 16:38:25.558255,0.0
136,1311,19,1,2020,2020,PEG_1,2023-12-31 16:38:25.558255,-50.1279
137,1311,19,1,2017,2017,PEG_1,2023-12-31 16:38:25.558255,0.0
138,1311,55,1,2016,2016,Operating income_1,2023-12-31 16:38:25.558255,119.2146
139,1311,56,0,2016,2016,Earnings_0,2023-12-31 16:38:25.558255,4.47
140,1311,30,0,2016,2016,Profit margin_0,2023-12-31 16:38:25.558255,35.87
141,1311,19,1,2022,2022,PEG_1,2023-12-31 16:38:25.558255,-652.5253
142,1311,19,1,2024,Q1 2024,PEG_1,2023-12-31 16:38:25.558255,129.0244
143,1311,6,0,2022,2022,Earnings/share_0,2023-12-31 16:38:25.558255,0.34
144,1311,19,0,2015,2015,PEG_0,2023-12-31 16:38:25.558255,0.0
145,1311,29,1,2024,Q1 2024,Operating margin_1,2023-12-31 16:38:25.558255,20.438
146,1311,3,1,2018,2018,P/S_1,2023-12-31 16:38:25.558255,-21.2698
147,1311,29,1,2016,2016,Operating margin_1,2023-12-31 16:38:25.558255,33.9123
148,1311,55,0,2018,2018,Operating income_0,2023-12-31 16:38:25.558255,5.11
149,1311,6,0,2023,2023,Earnings/share_0,2023-12-31 16:38:25.558255,0.39
150,1311,55,0,2017,2017,Operating income_0,2023-12-31 16:38:25.558255,3.33
151,1311,53,0,2018,2018,Net Sales_0,2023-12-31 16:38:25.558255,17.03
152,1311,53,1,2021,2021,Net Sales_1,2023-12-31 16:38:25.558255,8.9035
153,1311,30,0,2015,2015,Profit margin_0,2023-12-31 16:38:25.558255,26.97
154,1311,10,1,2023,2023,EV/EBIT_1,2023-12-31 16:38:25.558255,-62.3242
155,1311,29,0,2021,2021,Operating margin_0,2023-12-31 16:38:25.558255,17.86
156,1311,29,0,2016,2016,Operating margin_0,2023-12-31 16:38:25.558255,46.18
157,1311,6,1,2024,Q1 2024,Earnings/share_1,2023-12-31 16:38:25.558255,49.3562
158,1311,56,0,2021,2021,Earnings_0,2023-12-31 16:38:25.558255,3.53
159,1311,53,1,2016,2016,Net Sales_1,2023-12-31 16:38:25.558255,63.6997
160,1311,10,0,2017,2017,EV/EBIT_0,2023-12-31 16:38:25.558255,7.14
161,1311,3,0,2022,2022,P/S_0,2023-12-31 16:38:25.558255,1.75
162,1311,53,1,2020,2020,Net Sales_1,2023-12-31 16:38:25.558255,16.7474
163,1311,29,1,2021,2021,Operating margin_1,2023-12-31 16:38:25.558255,172.6343
164,1311,30,1,2021,2021,Profit margin_1,2023-12-31 16:38:25.558255,180.0
165,1311,56,0,2019,2019,Earnings_0,2023-12-31 16:38:25.558255,1.55
166,1311,30,1,2024,Q1 2024,Profit margin_1,2023-12-31 16:38:25.558255,21.5573
167,1311,2,0,2015,2015,P/E_0,2023-12-31 16:38:25.558255,0.0
168,1311,30,1,2018,2018,Profit margin_1,2023-12-31 16:38:25.558255,11.2012
169,1311,55,1,2022,2022,Operating income_1,2023-12-31 16:38:25.558255,-35.6143
170,1311,19,0,2017,2017,PEG_0,2023-12-31 16:38:25.558255,-0.4
171,1311,55,0,2022,2022,Operating income_0,2023-12-31 16:38:25.558255,2.9
172,1311,10,0,2021,2021,EV/EBIT_0,2023-12-31 16:38:25.558255,14.78
173,1311,29,0,2023,2023,Operating margin_0,2023-12-31 16:38:25.558255,12.11
174,1311,3,1,2017,2017,P/S_1,2023-12-31 16:38:25.558255,0.0
175,1311,6,1,2022,2022,Earnings/share_1,2023-12-31 16:38:25.558255,-35.0943
176,1311,6,0,2024,Q1 2024,Earnings/share_0,2023-12-31 16:38:25.558255,0.35
177,1311,30,0,2018,2018,Profit margin_0,2023-12-31 16:38:25.558255,23.04
178,1311,56,0,2022,2022,Earnings_0,2023-12-31 16:38:25.558255,2.29
179,1311,30,1,2019,2019,Profit margin_1,2023-12-31 16:38:25.558255,-66.0576
180,1311,10,1,2017,2017,EV/EBIT_1,2023-12-31 16:38:25.558255,0.0
181,1311,6,1,2020,2020,Earnings/share_1,2023-12-31 16:38:25.558255,-25.0
182,1311,10,0,2016,2016,EV/EBIT_0,2023-12-31 16:38:25.558255,0.0
183,1311,53,0,2021,2021,Net Sales_0,2023-12-31 16:38:25.558255,25.2
184,1311,56,1,2018,2018,Earnings_1,2023-12-31 16:38:25.558255,51.2722
185,1311,3,0,2019,2019,P/S_0,2023-12-31 16:38:25.558255,1.85
186,1311,6,1,2015,2015,Earnings/share_1,2023-12-31 16:38:25.558255,-58.5106
187,1311,56,1,2024,Q1 2024,Earnings_1,2023-12-31 16:38:25.558255,49.3557
188,1311,10,1,2019,2019,EV/EBIT_1,2023-12-31 16:38:25.558255,112.0238
189,1311,56,1,2015,2015,Earnings_1,2023-12-31 16:38:25.558255,-58.4397
190,1311,2,0,2019,2019,P/E_0,2023-12-31 16:38:25.558255,23.67
191,1311,29,1,2020,2020,Operating margin_1,2023-12-31 16:38:25.558255,-36.159
192,1311,56,1,2017,2017,Earnings_1,2023-12-31 16:38:25.558255,-41.9167
193,1311,10,0,2019,2019,EV/EBIT_0,2023-12-31 16:38:25.558255,11.74
194,1311,29,1,2015,2015,Operating margin_1,2023-12-31 16:38:25.558255,-53.049
195,1311,29,0,2024,Q1 2024,Operating margin_0,2023-12-31 16:38:25.558255,10.12
196,1311,3,0,2017,2017,P/S_0,2023-12-31 16:38:25.558255,4.05
197,1311,53,0,2017,2017,Net Sales_0,2023-12-31 16:38:25.558255,12.52
198,1311,19,0,2023,2023,PEG_0,2023-12-31 16:38:25.558255,0.63
199,1311,30,0,2021,2021,Profit margin_0,2023-12-31 16:38:25.558255,14.01