Aktiecase - SBB

aktieanalys
bolagsanalys
Kritiserad ledning, starkt ägande, förvirrande finansiell struktur, hög variation i värdering. Var är vi påväg?
Author

Jakob Johannesson

Published

May 24, 2022


Sammanfattat

Positivt

  • Långa bundna räntor (bra för att inflationen äter upp lånen)
  • Hyror/avgifter som är kopplade till KPI, intäkterna bör öka när inflationen ökar.
  • Insiderköp

Negativt

  • Mycket intressekonflikter mellan bolagen (ett generellt problem för fastighetssektorn), konstiga transaktioner
  • Äger ett par bolag som generellt sett är ganska dyra och egentligen bara nice att äga på långsikt (exempelvis JM) - Exponering mot byggrätter
  • Finns risker med insynsproblem, att det är en större gryta med finansiella mardrömmar än vad som går att se utifrån.