Aktiecase Volati

aktieanalys
bolagsanalys
aktiecase
Starka ägare, fin industri, bra nischer, grymt track record - är Volati värt att ha i portföljen?
Author

Jakob Johannesson

Published

September 15, 2023

Aktiekurs: 90,90 SEK

Börsvärde value: 7 364 MKR

Marknad: Large Cap

Ticker: VOLO

Enterprise value: 9 271 MKR

Antal aktier: 81,0 miljoner aktier

Omsättning: 8 046 MKR

Vinst: 441,0 MKR

VD: Anders Stenbäck

Styrelseordförande: Patrik Walhén


Note

Tänk på att investeringar alltid innebär ett risktagande. Gör alltid din egen analys innan eventuell handel.

Bakgrund

Volati AB är ett svenskt industriföretag som förvärvar bolag till rimliga värderingar och utvecklar bolag med fokus på långsiktigt värdeskapande. Affärsmodellen bygger på att återinvestera kassaflödet i koncernens bolag i nya förvärv och utveckla den befintliga verksamheten. Volati är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 2016. Volati äger primärt nordiska bolag med tyngdpunkt i Sverige. Koncernen är uppdelad i tre affärsområden med fokus på värdeskapande tilläggsförvärv av verksamheter med långsiktigt hållbara affärsmodeller.

Patrik Wahlén - grundare & styrelseordförande

Karl Perhagen - grundare, största ägare & styrelseledamot

Anders Stenbäck - verkställande direktör

Patrik Wahlén och Karl Perhagen är grundarduon som fortfarande styr bolaget genom sitt starka ägande och aktiva styrelseposter. Anders Stenbäck är vd och ägare också för runt 65 mkr.

Verksamhet

Volati vill äga medelstora bolag och vara den bästa ägaren. Affärsidé är att förvärva bolag med beprövade affärsmodeller, ledande marknadspositioner och starka kassaflöden till rimliga värderingar och vidareutveckla dessa med fokus på långsiktigt värdeskapande.

Finansiella målen kokar ner till minst 15 procent EBITA tillväxt över en konjunkturcykel, 20 procent avkastning på justerat eget kapital och en maximal skuldsättning genom nettoskuld/EBITDA på max 3,5.

Över tid är det rimligt att tro att Volati når sina mål, då företaget bevisligen har gjort det under en längre tid tidigare.


Förvärv

Volati förvärvar runt 4-8 bolag om året, med en total omsättning på runt 800 mkr, givet att tidigare historik får vara en guidning för vad framtiden har att erbjuda. Vid en anblick till nettoskuldsättningen på runt 2 miljarder SEK på dagens börsvärde 7,2 miljarder kan det anses vara ganska högt då vinsten är på rullade 12 månader 450 miljoner.

Med det i tankarna är det troligt att lågkonktur samt den byggexponering som Volati har kommer leda till färre förvärv kommande året eller åren.

Affärsområden

Industri, Salix Group och Ettiketto Group

Salix Group erbjuder produkter för bygg och industri, primärt beslag, förnödenheter, insatsvaror och emballage. Affärsområdet erbjuder vidare ett brett utbud av produkter för hem och trädgård samt lant- och skogsbruk. Erbjudandet omfattar både egna varumärken och externa varumärken.

Ettiketto Group är en nordisk marknadsledande leverantör av självhäftande etiketter för en mängd olika applikationer som konsumentvaror, livsmedel och industri. Bolaget har också ett heltäckande sortiment av etiketteringsmaskiner som integreras i kundernas produktionslinjer.

Affärsområde Industri består av fyra verksamheter med ledande marknadspositioner i sina respektive nischer. Verksamheterna är tillverkande leverantörer av lösningar inom skilda branscher – spannmålshantering, fukt- och vattenskadehantering, infrastruktur för telekom och belysning, samt sten- och cementprodukter för infrastruktur och mark- och takbeläggning.

Befintliga portföljen

Portföljen består av ca 50 bolag, jag väljer därmed inte att presentera varje, men vissa bolag anser jag är extra intressanta, exempel på detta är Corroventa.

Corroventa utvecklar, tillverkar, säljer och hyr ut produkter av högsta kvalitet för vattenskador, fukt, lukt och radon. Marknadsledare inom sin nisch, producerar i Sverige och har möjligt att hyra ut sin park av avfuktare till kunder i Europa. I samband med allt fler översvämmingar och ostabilare väder är Corroventa väldigt väl positionerade.

Värdering

Kommande händelser
(2024-04-24, Delårsrapport)
(2024-04-25, Årsstämma)
(2024-07-16, Delårsrapport)
(2024-10-25, Delårsrapport)
(Tidigare händelser, Tidigare händelser)
(2024-02-09, Årsrapport)
(2023-10-25, Delårsrapport)
(2023-07-17, Delårsrapport)
(2023-04-26, Årsstämma)
(2023-04-25, Delårsrapport)
(2023-02-10, Årsrapport)
Kapital Röster
Ägare
Karl Perlhagen 39,1% 39,5%
Patrik Wahlén 22,9% 23,3%
Fjärde AP-Fonden 7,6% 7,7%
Swedbank Robur Fonder 5,1% 5,2%
Andra AP-Fonden 4,3% 4,3%
Mårten Andersson 2,5% 2,5%
Lannebo Fonder 2,4% 2,4%
Handelsbanken Fonder AB 1,7% 1,8%
Mattias Björk 0,9% 0,9%
Andreas Stenbäck 0,9% 0,9%

Nuvarande 13x EV/EBIT för Volati låter billigt, Samtidigt finns det en risk att kraschen inom bygg inte är klar än och det finns mer på nedsidan. Å andra sidan har inte Volati påvkeras så starkt än, speciellt inte om man jämför med andra bolag med exponering mot bygg som Byggmax. Volati har uppvisat en 23 procentig CAGR i EBITA på 10 årssikt.

Base case

I ett sceniaro där Volati växer EBITA med 15 procent CAGR i EBITA kommande 10 åren, då är Volati värt att runt 18x EV/EBIT i min bok i dagsläget. Med tanke på att det antagligen blir lite färre förvärv under kommande åren, pga skuldsättning, så är 18x lite mycket i dagsläget. 16,5x anser jag en rimligt summa att betala för Volati. Det ger en värdering på 110 SEK aktien och en säkerhetsmarginal på 27 procent.

I ett bullish scenario tror vi att det sker ännu fler synergier mellan befintliga industrier. Regionalisering leder till att allt fler vill sourca sina varor från Volatis bolag. Corrventa rider på vågen av allt fler extremväder och översvämmningar, varje hushåll behöver en avfuktningsmaskin och pump. Byggbranschen ser ingen nedtrappning, utan marginalerna närmar sig 10 procent och omsättningstillväxten får nytt bränsle i samband med att befintliga verksamheter genererar pengar. 25 procent tillväxt kommande 10 åren och en lite högre marginal leder till en EV/EBIT på 25x likt det vi såg under 2021. En aktie är då värd 167 SEK.

I ett bearish scenario slår byggkonjunkturspöket till, omsättningen går ner 20 procent och marginalerna tynar bort. Räntorna på lånen blir tunga och det ser mörkt ut att få till något förvärv eller att beta av på skulden. EV/EBIT sticker iväg till 40x, då ebit har försvinnit och ser ingen ljusning. Kommande 10 år bjuder på svaga 3 procent EBITA tillväxt vilket motiverar EV/EBIT på 9x. En aktie är då värd 60 SEK.

Sammanfattning

  • Starka ägare
  • Stark ledning
  • Relativt hög skuldsättning just nu
  • Färre förvärv kommande år
  • Lägre tillväxt i skissen
  • Margin of safety existerar

Bilagor

Bolag i portföljen

Yearly results

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Q2 2023
Revenue 1655.6 2187.6 3206.5 4356.1 6084.0 6833.0 6696.0 6309.0 7751.0 8046.0
Revenue Y-Y % 9.7 32.1 46.6 35.9 39.7 12.3 -2.0 -5.8 22.9 10.8
P/S 0.0 0.0 1.9 1.2 0.4 0.5 1.2 2.3 1.0 0.9
Operating income 155.1 214.3 301.0 345.3 366.0 130.0 437.0 620.0 624.0 695.0
Operating margin 9.4 9.8 9.4 7.9 6.0 1.9 6.5 9.8 8.0 8.6
EV/EBIT 0.0 0.0 19.1 16.6 10.0 40.8 17.4 25.1 15.4 13.3
Earnings 14.3 92.7 196.2 239.9 272.0 74.0 257.0 496.0 417.0 441.0
Earnings Y-Y % -93.6 546.4 111.7 22.3 13.4 -72.8 247.3 93.0 -15.9 2.6
Profit margin 0.9 4.2 6.1 5.5 4.5 1.1 3.8 7.9 5.4 5.5
Earnings/share 0.4 2.3 2.4 3.0 3.4 0.9 11.2 4.4 4.4 5.6
P/E 0.0 0.0 30.5 21.2 9.8 49.4 9.1 41.4 22.6 16.4
PEG 0.0 0.0 4.8 1.0 0.7 -0.7 0.0 -0.7 49.9 6.4

Quarter results

Q3 2022 Q4 2022 Q1 2023 Q2 2023
OmsattningMkr 15088.0 15502.0 15952.0 16092.0
P/S 2.0 2.1 2.1 1.8
RorelseresultatMkr 1224.0 1248.0 1346.0 1390.0
Rorelsemarginal 16.2 16.1 16.9 17.3
EV/EBIT 31.4 30.7 29.8 26.0
VinstMkr 830.0 834.0 876.0 882.0
Vinstmarginal 11.0 10.8 11.0 11.0
Vinst/Aktie 10.5 8.9 11.0 11.1
P/E 37.2 45.1 37.7 31.7
PEG -2.5 99.7 -3.2 12.4

Aktien

Rapporter

Insynshandel

Namn Befattning Händelse Instrumentnamn Instrumenttyp Pris Volym
Datum
2024-02-20 Björn Garat Styrelseledamot Förvärv Volati AB Aktie 1000 2 223
2024-02-20 Björn Garat Styrelseledamot Förvärv Volati AB Aktie 1006 1 007
2024-02-20 Björn Garat Styrelseledamot Förvärv Volati AB Aktie 1023 6 770
2024-02-14 Maria Erika Edsman Styrelseledamot Förvärv VOLO Aktie 984 1 500
2024-02-13 Christina Tillman Styrelseledamot Förvärv Volati AB Aktie 982 1 000
2023-10-29 Maria Edsman Styrelseledamot Förvärv Aktie Aktie 819 2 463
2023-07-17 Maria Erika Edsman Styrelseledamot Förvärv Volati AB Aktie 1084 2 663
2023-05-17 Andreas Stenbäck Verkställande direktör (VD) Lösen Köpoption Köpoption 0 -324 774
2023-05-17 Andreas Stenbäck Verkställande direktör (VD) Lösen Volati AB Aktie 492 324 774
2023-05-17 Andreas Stenbäck Verkställande direktör (VD) Lösen Köpoption Köpoption 0 -577 859
2023-05-17 Andreas Stenbäck Verkställande direktör (VD) Lösen Volati AB Aktie 492 577 859
2023-05-17 Andreas Stenbäck Verkställande direktör (VD) Avyttring Volati AB Aktie 1020 -200 000
2023-05-17 Patrik Gunnarsson Wahlén Styrelseordförande Redemption Egenutfärdad köpoption Köpoption 0 324 774
2023-05-17 Patrik Gunnarsson Wahlén Styrelseordförande Avyttring Volati AB Aktie 492 -324 774
2023-05-17 Karl Perlhagen Styrelseledamot Redemption Egenutfärdad köpoption Köpoption 0 577 859
2023-05-17 Karl Perlhagen Styrelseledamot Avyttring Volati AB Aktie 492 -577 859
2023-05-02 Martin Aronsson Ekonomichef/finanschef/finansdirektör NaN Volati AB (publ), serie 2... Teckningsoption 0 41 719
2023-05-02 Martin Aronsson Ekonomichef/finanschef/finansdirektör Förvärv Volati AB (publ), serie 2... Teckningsoption 158 41 719
2023-05-02 Andreas Stenbäck Verkställande direktör (VD) Förvärv Volati AB (publ), serie 2... Teckningsoption 158 41 719
2023-05-02 Andreas Stenbäck Verkställande direktör (VD) NaN Volati AB (publ), serie 2... Teckningsoption 0 41 719
2023-04-27 Patrik Gunnarsson Wahlén Styrelseordförande Avyttring Volati AB Aktie 1000 -500 000
2023-04-27 Karl Perlhagen Styrelseledamot Avyttring Volati AB Aktie 1000 -3 000 000
2023-04-27 Karl Perlhagen Styrelseledamot Förvärv Volati AB Aktie 1000 500 000
2023-02-24 Anna-Karin Eliasson Celsing Styrelseledamot Förvärv Volati AB Pref Aktie 6210 300
2023-02-17 Anna-Karin Eliasson Celsing Styrelseledamot Förvärv Volati AB Pref Aktie 6160 600
2023-02-13 Martin Aronsson Ekonomichef/finanschef/finansdirektör Förvärv Volati AB Aktie 1002 2 002